Pantheon

Kako poslovni program Pantheon poboljšava rad u proizvodnji?

U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, efikasnost i optimizacija proizvodnih procesa ključni su za uspeh preduzeća. Uzimajući u obzir sve zahteve proizvodnje, kao što su planiranje, praćenje zaliha, upravljanje proizvodnom linijom i analizom performansi, upotreba pravog poslovnog softvera može biti ključna. U nastavku ćemo navesti neke od načina na koje Pantheon može pomoći u poboljšanju rada u proizvodnji:

Upravljanje zalihama i nabavkom

Pantheon pruža napredne funkcionalnosti za upravljanje zalihama i nabavkom, što je od vitalnog značaja za efikasnost proizvodnje. Možete pratiti stanje zaliha sirovina, repromaterijala i gotovih proizvoda u realnom vremenu i na osnovu tačnih informacija o zalihama, softver može automatski generisati i slati porudžbine dobavljačima u skladu sa potrebama proizvodnje. To olakšava proces nabavke, smanjuje vreme potrebno za ručno kreiranje porudžbina i poboljšava odnose sa dobavljačima.

Slika 1: Prikaz pregleda slobodnih zaliha Pantheon omogućava pregled zaliha po skladištima gde ukazuje na stanje slobodnih zalilha ukupno po svim skladištima ili pojedinačno. Takođe daje pregeld dokumentacije na kojima je ident u statusu trebovanja, korišćenja ili rezervacije. Kako je ova funkcionalnost veoma korisna u narednom blogu će biti detaljnije obrađena.

Praćenje performansi i analiza podataka

Da biste poboljšali rad u proizvodnji, neophodno je pratiti i analizirati performanse. Pantheon omogućava praćenje ključnih pokazatelja performansi kao što su vreme proizvodnje, troškovi, kvalitet, obrtaji zaliha,… Ove informacije omogućavaju menadžmentu uvid u efikasnost proizvodnje i identifikovanje oblasti za poboljšanje. Panhteon takođe pruža napredne analitičke alate za vizualizaciju i interpretaciju podataka, olakšavajući donošenje informisanih odluka.

Slika 2: Planiranje nabavke i kreiranje porudžbina Jedna od mogućnosti Pantheon-a je planiranje nabavke na osnovu prethodnog perioda, sagledavanje potreba za određeni vremenski period. Mogućnosti su široke te se otvara potreba za novom temom koja će biti obrađena u jednom od narednih blogova.

Prikaz pregleda slobodnih zaliha

Pantheon omogućava pregled zaliha po skladištima gde ukazuje na stanje slobodnih zalilha ukupno po svim skladištima ili pojedinačno. Takođe daje pregled dokumentacije na kojima je ident u statusu trebovanja, korišćenja ili rezervacije. Kako je ova funkcionalnost veoma korisna u nekom od narednih tekstova na blogu će biti detaljnije obrađena.

Author

Gordana Dubajić

Senior konsultant za logistiku konsultanti@connectsoftware.rs