// Optimalni raspored

Potpuna automatizacija posla

Optimik vrši OPTIMALNI RASPORED pravougaonih elemenata za rezanje, na pločastim materijalima – univer, medijapan, staklo, lim, metalne ploče, itison… U novoj verziji potpuna automatizacija posla, praćenje proizvodnje, troškova, klijenata, sečenje, kantovanje, montaža, predračuni, računi, magacin, CNC eksport i još mnogo toga.

unnamed

Karakteristike i opis programa

// optimik

Način rada u Optimik-u

01
Izaberite bazu podataka
Optimik inicijalno učitava demo bazu podataka gde možete pronaći test podatke i koristiti ih u početku. Pre početka rada sa programom, kreirajte novu bazu u izabranom folderu gde ćete upisati stvarne podatke. Kliknite na Meni-Baza-Nova i upišite naziv. Ako ste koristili staru verziju Optimik 2.36c, možete preneti sve svoje podatke klikom na Meni-Baza-Nova. Izaberite odgovarajuću bazu među prikazanim i kliknite na dugme "Otvori".
02
Unesite materijal
Optimik inicijalno učitava demo bazu podataka gde možete pronaći test podatke i koristiti ih u početku. Pre početka rada sa programom, kreirajte novu bazu u izabranom folderu gde ćete upisati stvarne podatke. Kliknite na Meni-Baza-Nova i upišite naziv. Ako ste koristili staru verziju Optimik 2.36c, možete preneti sve svoje podatke klikom na Meni-Baza-Nova. Izaberite odgovarajuću bazu među prikazanim i kliknite na dugme "Otvori".
03
Kreirajte prvi posao
Otvorite modul "Poslovi" i kliknite (ili postavite kursor miša) na panel i pojaviće se popup dijalog u kome možete kreirati svoj prvi posao (plus znak).
04
Upis elemenata
Dodajte novi proizvod (znak plus) i njegove elemente (znak plus dole) u novi posao. Zatim izaberite komponentu/materijal i kliknite na dugme u donjem desnom uglu i pokrenuće se kalkulacija šeme sečenja za dati materijal i definisane elemente posla. 
05
Vaša prva šema sečenja je gotova
Kada se kalkulacija završi modul "Krojenje" se automatski otvara. Tamo možete pronaći izračunate planove sečenja, kao i listu upotrebljenih formata i elemenata. 
// optimik

Cenovnik programa

NAPOMENA: U skladu sa zakonskim obavezama Republike Srbije uz važeće propise platnog prometa u Republici Srbiji i u inostranstvu (Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Bugarska), cene su izražene za domaće kupce. Cene za kupca u inostranstvu su uvećane za trošak bankarskog transfera prilikom deviznog plaćanja. 

OSNOVNA LICENCA Približna cena bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti (sadrži trošak konverzije - 1000-2000din i porez na licencni softver)
Optimik® Hobby 115 EUR
Optimik® Workman 330 EUR
Optimik® Professional 540 EUR
DODATNI MODULI Približna cena bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti (sadrži trošak konverzije - 1000-2000din i porez na licencni softver)
Export plana rezanja za CNC mašinu za sečenje 645 EUR
Editor plana sečenja 180 EUR
Asistent sečenja 220 EUR
Automatski import/export 330 EUR
NADOGRADNJE Optimik® verzija 3 Približna cena bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti (sadrži trošak konverzije - 1000-2000din i porez na licencni softver)
Optimik® Hobby u Workman 240 EUR
Optimik® Workman u Professional 240 EUR
Optimik® Hobby u Professional 475 EUR
NADOGRADNJE Optimik® - verzija 3, Optimik verzije 2.36 važi za mini/Midi/MAXI Približna cena bez PDV-a u dinarskoj protivvrednosti (sadrži trošak konverzije - 1000-2000din i porez na licencni softver)
Optimik® Hobby 75 EUR
Optimik® Workman 180 EUR
Optimik® Professional 285 EUR