Pantheon

Slobodne zalihe – napredno praćenje vaših zaliha

Savremeni poslovni sistem nalaze se pred velikim izazovima. Dinamičnost poslovanja i okruženja zahtevaju velike napore u praćenju tokova materijala i procesa. Pantheon svojim korisnicima olakšava poslovanje prećanjem tokova materija i procesa. U ovom blogu će biti više o naprednom praćenju zaliha materijala, robe i gotovih proizvoda kroz slobodne zalihe.

Tokovi materija u poslovnim sistemima su veoma komplikovani i nepregledni. Potreba svakakog sistema je informacija gde se u datom momentu nalazi materijal, roba ili gotov proizvod. Veliki broj sistema nema mogućnost praćenja promene zaliha koje nastaju planiranim nabavkama, planiranom proizvodnjom i očekivanom prodajom. Pantheon tu pruža rešenje kroz preglede i izveštaje slobodnih zaliha.

Šta su SLOBODNE ZALIHE i kako ih pratimo u Pantheonu?

Da bi vam pojam slobodnih zaliha bio jasan krenućemo od osnovnog pojma zaliha. Kao što pretpostavljate zalihe predstavljaju stvarno stanje vaših materijala, robe i gotovih proizvoda u vašim magacinima. Dokumentima kao što su prijemnice, primke, izdatnice, otpremnice, manjak po inventaru, višak po inventaru i drugm magacinskim dokumentima menja se stanje zaliha u magacinima. Time dobijate podatak o stvarnom stanju zaliha u vašem poslovnom programu odnosno ERP sistemu. Priznaćete, tačno stanje zaliha u programu je od velike važnosti u poslovnim procesima planiranja proizvodnje, prodaje i naručivanja, ali sem toga nešto više što vam može pomoći u vašem poslovanju da budete ispred konkurencije i da ostvarite veći obrt zalha za kraće vreme.

Da li ste nekad poželeli da imate više informacija od pukog stanja zaliha, odnosno, da u zalihe uključite planirane promene stanja. Recimo, da u procesu prodaje imate informaciju kada očekujete prijem nove robe koju ste poručili ili kada očekujete da će se proizvesti proizvod koji možete da ponudite kupcu?

Dolazimo do pojma slobodnih zaliha gde se za njihovo formiranje uključuju drugi dokumenti kao što su naružbe dobavljačima, porudžbine i predračuni kupaca, otvoreni a ne završeni radni nalozi i drugi dokumenti koji predstavljaju početni korak pre knjizenja magacinskog dokumenta kojim se menjaju stvarne zalihe. Slobodna zaliha je buduće stanje zaliha nakon realizacije gore navedenih dokumenata.

To znači da su slobodne zalihe veće od stvarnih zaliha za količine koje:

– imate u narudžbinama prema dobavljačima za material ili robu, a nisu još pristigle
– imate u radnim nalozima gotovih prozvoda koji nisu još realizovani (RN – Obrada)

dok su slobodne zalihe manje od stvarnih zaliha za količine koje:

– imate u potvrđenim porudžbinama I predračunima koje ste izdali kupcu za robu ili gotov proizvod
– imate u radnim nalozima kao plan potrošnje materijala (RN – Potrošnja)
Jedan od pregleda koji omogućuje Pantheon, sem stvarnog stanja zaliha i slobodnih zaliha nego i vam daje i uvid po kojim dokumentima tačno se predviđa / planira ulaz odnosno izlaz sa zaliha.

U pregledu možete videti:

– po kojim ponudama / predračunima kupaca očekujete izlaz robe ili gotovih priozvoda
– po kojim narudžbinama dobavljača i kada očekujete ulaz robe ili materijala
– po kojim radnim nalozima i kada očekujete izlaz materijala u proizvodnju
– po kojim radnim nalozima i kada očekujete ulaz gotovih proizvoda na magacin

Pregled slobodnih zaliha pruža veliki broj informacija o stanju zaliha. Pored pregleda trenutnih zaliha i slobodnih zaliha dostupna je i informacija o predviđenim minimalnim i maksimalnim zalihamaSve pomenute informacije dostupe su za primarno skladište i ostala skaldišta.

Pored pomenutih informacija ispis pruža sledeće:
– Da li postoji potreba za tim materijalom/robom/proizvodom? – praćenje dokumenata narudžbine;
– Da li je raspisana proizvodnja proizvoda? – praćenje radnih naloga;
– Kolika je potreba za nekim materijalom/robom-poluproizvodom na radnom nalogu? – praćenje potrošnje po radnim nalozima;

– Da li postoji plan nabavke? – praćenje dokumenata nardžbine po planu;
– Da li su materijali/roba/poluproizvodi/proizvodi rezervisani? – pregled čvrstih rezervacija.

Na osnovu dobijenih informacija u mnogome je olakšano poslovanje. Pored praćenja stanja zaliha i lokacije matrijala omogućava se i sagledavanje potreba potrošnje i nabavke materijala.

Za tu potrebu ćemo koristiti automatsko kreiranje porudžbina. Na osnovu informacija koje su pohranjene u progamu moguće je automatski kreirati narudžbe dobavljačima na bazi trenutnih zaliha, slobodnih zaliha i različitih kriterijuma:
– prodaje robe u zadatom proteklom periodu
– kreiranih porudžbina kupaca
– informacije o minimalnim zalihama
više o tome u našem sledećem blogu.

Author

Gordana Dubajić

Senior konsultant za logistiku konsultanti@connectsoftware.rs