Pantheon

Uputstvo za eFakture

Od 01.01.2023. sva pravna lica su u obavezi da primaju i šalju fakture koristeći SEF sistem. Pantheon vam omogućava da ovu obavezu ispunite uz potrebnu bezbednost, jednostavnost, transparentnost i ispunjenje zakonske obaveze.

Potrebno je da svaki subjekt ima popunjena sledeća polja.

Slika 1. Obavezna polja subjekta

U slučaju da je subjekt budžetski korisnik bira se opcija iz padajućeg menija direktan ili indirektan i unosi se JBKJS broj. Za korisnike koji se ne finansiraju od strane države ostaviti prazno polje budžetski korisnik kako bi polje JBKJS broj ostalo sivo.

Slika 2. Obavezna polja subjekta

Potrebno je kreirati dokument i popuniti pored osnovnih i obavezna polja označena na slici.

Slika 3. Kreiranje dokumenta sa potrebnim podacima

Klik na čarobnjaka (Slika 4.) — Ispis od broja do broja (Slika 5.) — Prebacivanje u dokumentaciju (Slika 6.)— Klik na potvrdi (Slika 7.) — Klik na X (Slika 8.) — Klik na padajući meni datuma, klik na danas (Slika 9.) — Klik na strelice (Slika 10.) — Klik eFaktura slanje (Slika 11.) — Klik ok (Slika 12.)

Slika 4. Pokretanje čarobnjaka
Slika 5. Ispis od broja do broja

Potrebno je odabrati od kog do kog dokumenta, ispis koji se koristi i kliknuti na dokumenti.

Slika 6. Prebacivanje fakture u dokumentaciju

 

Slika 7. Potvrda o završetku operacije
Slika 8. Izlazak iz čarobnjaka
Slika 9. Filtriranje dokumentacije po današnjem datumu

Napomena: Ne otvarati dva prozora dokumenti, jer neće raditi slanje efaktura. Brisanje faktura iz dokumentacije se vrši na CTRL + Delete

Slika 10. Pokretanje razmene
Slika 11. Pokretanje slanja dokumenata
Slika 12. Potvrda slanja fakture

Kada je faktura poslata filtrirajte ponovo po datumu i faktura se više ne vidi, jer je promenila status.

Zatvorite prozor dokumenti i vratite se u fakturu, kliknite na dokumentaciju i dobijate opciju pregleda dokumentacije koju ste poslali, odnosno dobijate pregled dokumenata sa kojima je faktura povezana (misli se na priloge koji su skenirani).

Slika 13. Pregled dokumenata

 

Author

Gordana Dubajić

Senior konsultant za logistiku konsultanti@connectsoftware.rs